Nawigacja: Podatkipl.eu » Posts tagged with "ustawa abolicyjna zus"

ustawa abolicyjna zus

Ustawa abolicyjna ZUS od 15 stycznia 2013

Ustawa abolicyjna ZUS od 15 stycznia 2013

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które pomiędzy okresem 1 stycznia 1999 roku a 28 lutym 2009 roku nie uiściły należnych składek ZUS, będą mogły ubiegać się o ich umorzenie na podstawie złożonego wniosku. Szacuje...
© 2013 Serwis podatkowy Podatkipl.eu