Nawigacja: Podatkipl.eu » Posts tagged with "urząd skarbowy kary"

urząd skarbowy kary

Kary urzędu skabowego

Kary urzędu skabowego

Bez względu na to, czy została złożona deklaracja PIT, fiskus i tak może obarczać podatnika odsetkami oraz mandatem. Jeżeli dana osoba złoży PIT przy jednoczesnym nieopłaceniu podatku, może ona ponieść karę za to, że unika uiszczenia stosownego...
Złożenie w terminie dokumentów w urzędzie skarbowym

Złożenie w terminie dokumentów w urzędzie skarbowym

Terminowe złożenie dokumentów w urzędzie skarbowym jest niezwykle ważne, ponieważ w przypadku, gdy nie dochowamy terminu zostaną nam nie tylko naliczone odsetki za zwłokę, ale i może nam grozić sankcja karna, najczęściej w postaci dotkliwej...
Podatek 75% za zatajenie dochodów

Podatek 75% za zatajenie dochodów

Zatajenie źródeł dochodu przed urzędem skarbowym na mocy art. 20 ust. 3 ustawy o PIT podlega karze sankcyjnej, która wynosić może aż 75%. Postępowanie kontrolne lub podatkowe W przypadku gdy Urząd skarbowy otrzyma stosowne informacje lub też...
© 2012 Serwis podatkowy Podatkipl.eu