Nawigacja: Podatkipl.eu » Deklaracje podatkowe

Deklaracje podatkowe

Formularz PIT-36 – nie tylko dla firm

Formularz PIT-36 – nie tylko dla firm

Wielu podatników kojarzy formularz PIT-36 jedynie z działalnością gospodarczą. W rzeczywistości jednak, również osoby nie prowadzące działalności, czasami muszą wybrać właśnie ten formularz. W poniższym artykule przeczytasz kto musi rozliczać...
O programach do fakturowania słów kilka

O programach do fakturowania słów kilka

Każdy przedsiębiorca, który rzetelnie i uczciwie prowadzi swoje interesy, wie, jak ważne jest fakturowanie. Poprawnie wykonane i archiwizowane faktury ułatwiają pracę i sprawiają, że Urząd Skarbowy nie może mieć do niej zastrzeżeń. Dlatego...
Zbliża się termin złożenia deklaracji PIT

Zbliża się termin złożenia deklaracji PIT

Każda osoba fizyczna, czyli posiadająca zdolność do czynności prawnych, jest zobowiązana do składania corocznie zeznania, które dotyczy osiągniętego dochodu w roku poprzednim. Ma to na celu obliczenie czy zapłacony podatek został naliczony...
Składanie deklaracji PIT i CIT

Składanie deklaracji PIT i CIT

PIT – nie taki straszny Powoli zbliża się termin, do którego wszyscy podatnicy będą musieli we właściwych urzędach skarbowych złożyć roczne zeznania podatkowe. Osoby prawne na formularzach CIT, a osoby fizyczne na formularzach PIT (skrót...
Jak skorzystać z ulgi za Internet?

Jak skorzystać z ulgi za Internet?

Osoby, które w roku podatkowym 2012 poniosły wydatki za użytkowanie Internetu, będą mogły skorzystać z ulgi internetowej i dokonać odliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2012. Wymogiem koniecznym jest posiadanie dokumentów potwierdzających...
Nowe druki formularzy PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38 i PIT-39

Nowe druki formularzy PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38 i PIT-39

Nowe druki formularzy podatkowych w postaci deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 zaczną obowiązywać od 2013 roku. Oznacza to, że wykazywane przez podatników dochody w obecnym 2012 roku mają zostać uwzględnione na nowych formularzach....
Formularze deklaracji podatkowej VAT-10 i VAT-11

Formularze deklaracji podatkowej VAT-10 i VAT-11

Od 9 czerwca obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-10 oraz VAT-11 mocą rozporządzenia Ministra Finansów z 17 maja 2012 roku. Wprowadzenie nowych wzorów deklaracji ma związek z faktem zmian zasad dotyczących podawania danych identyfikacyjnych podatnika. Wraz...
Wizja wspólnego rozliczania się małżonków

Wizja wspólnego rozliczania się małżonków

Istnieje alternatywa, że małżonkowie którzy się wspólnie rozliczają mają możliwość uzyskania kwoty wynoszącej aż pięćset pięćdziesiąt sześć złotych. Dotyczy to sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków jest osobą bezrobotną. Korzyści...
Formularz IFT-1 / IFT-1R

Formularz IFT-1 / IFT-1R

IFT-1R to informacja, do sporządzenia której na koniec roku podatkowego obowiązani są przedsiębiorcy wypłacający należności opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym obcokrajowcom. Informację IFT-1 sporządza się zaś na żądanie podatnika. Jakie...
Formularz PIT-8AR

Formularz PIT-8AR

PIT-8AR jest zeznaniem podatkowym rocznym dotyczącym zryczałtowanego podatku dochodowego. Złożenie tej deklaracji jest obowiązkiem płatnika składek. Deklarację PIT-8AR składają płatnicy, którzy pobrali zryczałtowany podatek dochodowy od...
© 2015 Serwis podatkowy Podatkipl.eu