Nawigacja: Podatkipl.eu » Opłaty » Ustawa abolicyjna ZUS od 15 stycznia 2013

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które pomiędzy okresem 1 stycznia 1999 roku a 28 lutym 2009 roku nie uiściły należnych składek ZUS, będą mogły ubiegać się o ich umorzenie na podstawie złożonego wniosku. Szacuje się, że abolicja składek ZUS obowiązująca już od 15 stycznia 2013 roku, dotyczyć będzie 500 tysięcy przedsiębiorców. Wniosek mogą również składać Ci przedsiębiorcy, którzy celowo unikali płacenia składek ZUS.

Termin złożenia wniosku wynosi 24 miesiące od dnia wejścia ustawy abolicyjnej w życie lub 12 miesięcy od uprawomocnienia się wydanej przez ZUS decyzji o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, wysokości zadłużenia składek na ubezpieczenie społeczne (między 1 stycznia 1999 a 28 lutego 2009), przeniesienie odpowiedzialności na spadkobiercę albo też inną osobę trzecią. Maksymalny termin nie może jednak przekroczyć 24 miesięcy.

Ustawa abolicyjna to możliwość umorzenia zaległych składek ZUS na Fundusz Pracy, na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne. Abolicja będzie dotyczyć takich przedsiębiorców, którzy m.in.

  zawiesili swoją działalność i wyrejestrowali się z możliwości ubezpieczenia w ZUS,
  podlegali obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego pomiędzy 1 stycznia 1999 a 28 lutym 2009 roku, a nie dokonali zapłaty składek,
  posiadali umowę o pracę nakładczą oraz prowadzili działalność gospodarczą,
  Z abolicji będą mogły również skorzystać osoby będące spadkobiercami i tymi, wobec których wydany został przez ZUS tytuł przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania płatnika wobec niezapłaconych zaległych składek.

abolicja składek zus - sutawa abolicyjna 2013Powodem wprowadzonej abolicji ZUS był brak przejrzystości w przepisach, które do pewnego momentu (przy aprobacie zUS) zezwalały na zawieszanie działalności gospodarczej z jednoczesnym zawieszaniem płacenia składek. ZUS uznawał wybór tytułu ubezpieczenia za legalny, przez co przy dodatkowej umowie o pracę przedsiębiorcy nie płacili składek, a ZUS wydawał zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za ubezpieczenie. Z tych postanowień ZUS po pewnym czasie się wycofał i naliczał przedsiębiorcom zaległe składki.

Ustawa ma również dziury …

Niestety ustawa może być krzywdząca dla osób, które terminowo regulowały opłaty za składki. Niestety nie będą mogły one wnioskować o zwrot uiszczonych przez nie składek.

Gotowe wnioski do złożenia można pobrać ze strony www.zus.pl.

Powiązane publikacje

 • Abolicja składek ZUS dla niepłacących przedsiębiorcówAbolicja składek ZUS dla niepłacących przedsiębiorców
  Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły ubiegać się o abolicję opłacanych przez nich składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Kwestia umorzenia dotyczy jednak tych przedsiębiorc...
 • Kto może liczyć na preferencyjny ZUS?Kto może liczyć na preferencyjny ZUS?
  Osoby zakładające własną działalność gospodarczą będą mogły przez okres pierwszych 24 miesięcy jej prowadzenia liczyć na preferencyjne stawki ZUS. W myśl przepisów podstawa stawek wynosi 30% minima...
 • Dłuższy urlop ojcowski, czyli zmiany w Kodeksie PracyDłuższy urlop ojcowski, czyli zmiany w Kodeksie Pracy
  Szykują się zmiany w Kodeksie Pracy. Jeżeli projekt poselski zostanie zaakceptowany przez Sejm, wówczas wraz z nadejściem roku 2013 ojcowie będą mogli korzystać z nowych przepisów dotyczących ich u...
 • Przy wizycie lekarskiej wystarczy już PESELPrzy wizycie lekarskiej wystarczy już PESEL
  Dzięki nowelizacji przepisów od 1 stycznia 2013 roku udając się do lekarza będziemy mogli wykorzystywać jedynie numer PESEL chcąc skorzystać z leczenie finansowanego ze środków publicznych. Zmiany ...
 • Gminy odpowiedzialne za odpady, czyli zmiany w przepisach od 2013 rokuGminy odpowiedzialne za odpady, czyli zmiany w przepisach od 2013 roku
  W myśl nowych przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku od 1 lipca 2013 roku obowiązkiem gminy będzie również zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz oczywiście ustalenie kwoty wysoko...
 • Taksa notarialna w 2013 rokuTaksa notarialna w 2013 roku
  Od 27 października 2007 roku obowiązują te same stawki taksy notarialnej. Opłata notarialna uiszczana jest u notariusza za wykonane przez niego określone czynności notarialne. Przepisy mówią o maks...


Leave a Reply

© 2013 Serwis podatkowy Podatkipl.eu