Limity wstrzymania i zawieszenia wypłaty emerytury

Osoby będące na wcześniejszej emeryturze lub też rozważające udanie się na nią muszą brać pod uwagę limity dochodów z innych źródeł, na podstawie których może nastąpić zmniejszenie lub też całkowite wstrzymanie wypłaty świadczenia emerytalnego.

W związku ze zmniejszonym średnim wynagrodzeniem w Polsce wspomniane już limity również uległy obniżeniu, ponieważ na podstawie przeciętnym zarobków obliczanych przez GUS ustalany jest owy limit na świadczenia emerytalne. Średnia pensja krajowa w II kwartale tego roku wyniosła 3496,82 zł, co stanowi o prawie 150 zł mniej niż w przypadku I kwartału – wówczas poziom przeciętnego wynagrodzenia reprezentowany był przez wielkość 3646,09 zł.

Zmniejszenie świadczenia emerytalnego nastąpi w momencie, gdy dodatkowy dochód osoby przebywającej na wcześniejszej emeryturze wyniesie powyżej 24470,80 zł w skali miesiąca.

limit dochodów dla osób z wcześniejszą emeryturąZawieszenie wypłaty świadczenia emerytalnego nastąpi natomiast w momencie, kiedy to osoba przebywająca na wcześniejszej emeryturze będzie legitymowała się dochodem wyższym niż 4545,90 zł w skali miesiąca.

Powyższe limity zmniejszenia oraz wstrzymania wypłaty świadczenia emerytalnego obowiązują od 1 września aż do końca listopada 2012 roku.

Podstawa prawna
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 17 grudnia 1998 roku (Dziennik Ustaw nr 162 pozycja 1118).

Powiązane publikacje

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *