Urząd skarbowy i 3 miesiące na zwrot nadpłaty

zwrot nadpłaty podatku przez urząd skarbowyZa niedotrzymanie zobowiązań względem danego urzędu skarbowego podatnikowi grożą konsekwencje w postaci kary grzywny, a w skrajnych przypadkach dochodzi również do pozbawienia wolności takiej osoby z tytułu świadomego działania nieuczciwego podatnika.

Jeżeli natomiast stroną niedotrzymującą zobowiązań jest urząd skarbowy, wówczas i on podlega sankcjom karnym. Przykładem takiego postępowania mogą być opóźnienie w zwrocie nadpłaty podatku podatnikowi. Za zwłokę niewynikającą z winy podatnika fiskus zapłaci wówczas karne odsetki w wysokości 14 procent kwoty nadpłaty (równy odsetkom od zaległości podatkowych) w skali roku.

Czas zwrotu nadpłaty

Urząd skarbowy ma 3 miesiące na zwrócenie nadpłaty podatku podatnikowi, a okres ten liczony jest od momentu dostarczenia zeznania podatkowego. Jeżeli deklaracja wysłana jest pocztą lub też wypełniana oraz przesłana drogą elektroniczną, ważna jest data dostarczenia (a nie wysłania!) deklaracji podatkowej. Brana jest zatem pod uwagę data fizycznego pojawienia się zeznania podatkowego podatnika w urzędzie skarbowym.

Korekta zeznania podatkowego (jeżeli takowa nastąpi) oczywiście wydłuża okres oczekiwania na zwrot nadpłaty. Gdy kwota zwrotu nie przekracza 1000 zł, wówczas urzędowi skarbowemu przysługuje prawo sporządzenia korekty i przesłania jej podatnikowi w celu akceptacji. W momencie gdy w ciągu 14 dni od otrzymania korekty podatnik nie wyrazi sprzeciwu, wówczas okres zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy wynosi 3 miesiące od daty wygaśnięcia terminu sprzeciwu.

Gdy korekta sporządzona jest przez podatnika, wówczas urząd skarbowy ma 3 miesiące na zwrócenie nadpłaty, a okres liczony jest od daty fizycznego otrzymania przez fiskus zeznania podatnika.

Jeżeli nadpłatę podatku chcemy otrzymać przekazem pocztowym, kwota zwrotu pomniejszona jest o 1% wysokości nadpłaty oraz o dodatkowo 5,2 zł. Fizyczne odebranie nadpłaty jest również możliwe, jednak musimy o tym poinformować dany urząd skarbowy w sporządzonym przez nas zeznaniu rocznym (w informacjach uzupełniających).

Zdarzają się również przypadki, że podatnik nie otrzyma zwrotu z powodu wcześniejszych zaległości podatkowych względem urzędu skarbowego. Wówczas nadpłata zaliczana jest na poczet niezapłaconego wcześniej podatku. Winą podatnika jest również brak przekazania informacji fiskusowi o zmianie numeru konta bankowego, gdy ma zostać wykonany zwrot podatku na konto – wówczas termin zwrotu nadpłaty może się wydłużyć. Gdy wysokość zwrotu nie przekracza kwoty 8,80 zł, wówczas w przypadku upomnienia podatnika nadpłata nie zostanie przekazana (upomnienie jest pochodną winy podatnika – brak aktualnych informacji w zeznaniu, błędy w deklaracji itp.).

Powiązane publikacje

  • Zwrot VAT za zakupy za granicąZwrot VAT za zakupy za granicąW przypadku niektórych krajów europejskich możemy starać się o zwrot podatku VAT za zakupione tam towary. Nie wszędzie jednak jest to możliwe. Informacje na ten temat mogą się okazać […]
  • Złożenie w terminie dokumentów w urzędzie skarbowymZłożenie w terminie dokumentów w urzędzie skarbowymTerminowe złożenie dokumentów w urzędzie skarbowym jest niezwykle ważne, ponieważ w przypadku, gdy nie dochowamy terminu zostaną nam nie tylko naliczone odsetki za zwłokę, ale i może nam […]
  • Formularz PIT-36 – nie tylko dla firmFormularz PIT-36 – nie tylko dla firmWielu podatników kojarzy formularz PIT-36 jedynie z działalnością gospodarczą. W rzeczywistości jednak, również osoby nie prowadzące działalności, czasami muszą wybrać właśnie ten […]
  • Formularz IFT-1 / IFT-1RFormularz IFT-1 / IFT-1RIFT-1R to informacja, do sporządzenia której na koniec roku podatkowego obowiązani są przedsiębiorcy wypłacający należności opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym obcokrajowcom. […]
  • Formularze deklaracji podatkowej VAT-10 i VAT-11Formularze deklaracji podatkowej VAT-10 i VAT-11Od 9 czerwca obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-10 oraz VAT-11 mocą rozporządzenia Ministra Finansów z 17 maja 2012 roku. Wprowadzenie nowych wzorów deklaracji ma związek z faktem zmian […]

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *