Załącznik PIT-ZG do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39

załącznik pit zg do deklaracjiFormularz PIT ZG stanowi załącznik do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Druk jest obowiązkowy w stosunku do osób, które uzyskały dochody z tytułu pracy wykonywanej w innym kraju lub z tytułu przychodów położonych za granicą, a ponadto mają miejsce zamieszkania w Polsce. Bowiem w sytuacji, w której dana osoba jest rezydentem podatkowym w PL, podlega ona nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli musi zapłacić podatek od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Przychody generowane za granicą

Za przychody położone za granicą należy rozumieć przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, praw autorskich i innych praw majątkowych, papierów wartościowych, emerytur oraz stypendiów.
Natomiast załącznika nie muszą wypełnić osoby, które przebywając za granicą uzyskują przychody z tytułu stosunku pracy zawartego w Polsce (np. osoby oddelegowane do pracy za granicą).

Składanie wypełnionego druku załącznika PIT ZG

Formularz PIT ZG składa się odrębnie dla każdego państwa, z którego uzyskiwało się przychody. Jeśli więc podatnik w trakcie roku podatkowego wykonywał pracę w kilku różnych krajach, ma obowiązek złożenia większej liczby PITÓW. Także małżonkowie, niezależnie od tego, czy rozliczają się wspólnie, czy też każdy z nich oddzielnie, muszą złożyć odrębne formularze PIT ZG.

Przypomnijmy, iż wykazując na formularzu PIT ZG podatek zapłacony za granicą, musimy jego kwotę przeliczyć na złotówki (po kursie średnim NBP z dnia zapłaty tegoż podatku).

Powiązane publikacje

  • Nowe druki formularzy PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38 i PIT-39Nowe druki formularzy PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38 i PIT-39Nowe druki formularzy podatkowych w postaci deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 zaczną obowiązywać od 2013 roku. Oznacza to, że wykazywane przez podatników dochody w obecnym […]
  • Zbliża się termin złożenia deklaracji PITZbliża się termin złożenia deklaracji PITKażda osoba fizyczna, czyli posiadająca zdolność do czynności prawnych, jest zobowiązana do składania corocznie zeznania, które dotyczy osiągniętego dochodu w roku poprzednim. Ma to na […]
  • Formularz PIT-36 – nie tylko dla firmFormularz PIT-36 – nie tylko dla firmWielu podatników kojarzy formularz PIT-36 jedynie z działalnością gospodarczą. W rzeczywistości jednak, również osoby nie prowadzące działalności, czasami muszą wybrać właśnie ten […]
  • Podatki a ForexPodatki a ForexW związku z tym, że na osobach fizycznych, będących polskimi rezydentami ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy podlegają one obowiązkowi płacenia podatku od dochodów i miejsce w którym […]
  • Jak skorzystać z ulgi za Internet?Jak skorzystać z ulgi za Internet?Osoby, które w roku podatkowym 2012 poniosły wydatki za użytkowanie Internetu, będą mogły skorzystać z ulgi internetowej i dokonać odliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2012. Wymogiem […]

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *