Nawigacja: Podatkipl.eu » Formy opodatkowania » Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) na rok 2012Podatek dochodowy od osób prawnych (w skrócie nazywany CIT) to jeden z rodzajów podatku bezpośredniego, obciążający dochody uzyskiwane przez osobę prawną bądź też osoby prawne.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).

Kim są podatnicy CIT?

  - osoby prawne,
  - spółki kapitałowe,
  - jednostki kapitałowe nie mające osobowości prawnej mogą być również podatnikami CIT. za wyjątkiem spółek nie posiadających osobowości prawnej.

Zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych

  - Skarb Państwa,
  - Narodowy Bank Polski,
  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - jednostki budżetowe,
  - wojewódzkie fundusze ochrony środowiska,
  - fundusze inwestycyjne i emerytalne.

itp.

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód osiągnięty przez osobę prawną.

Podatek dochodowy od osób prawnych – stawki

Stawka podatku CIT – 19%.
Stawka sankcyjna w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego – 50%.

Powiązane publikacje

 • Składanie deklaracji PIT i CITSkładanie deklaracji PIT i CIT
  PIT – nie taki straszny Powoli zbliża się termin, do którego wszyscy podatnicy będą musieli we właściwych urzędach skarbowych złożyć roczne zeznania podatkowe. Osoby prawne na formularzach CIT, ...
 • Ryczałt, czyli podatek ryczałtowyRyczałt, czyli podatek ryczałtowy
  Ryczałt, czyli inaczej podatek ryczałtowy, z podstawą prawną w formie ustawy z dnia 2 listopada 1998 roku o podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest ustaloną...
 • Podatek liniowyPodatek liniowy
  Osoba fizyczna figurująca jako ta prowadząca pozarolniczą działalność może od 2004 roku rozliczać się na zasadach liniowych. Podatek liniowy (inaczej płaski) w odróżnieniu od podatku progresywnego ...
 • Stawki ryczałtu ewidencjonowanegoStawki ryczałtu ewidencjonowanego
  Przedsiębiorca chcący wybrać preferowaną formę opodatkowania musi maksymalnie do dnia 20 stycznia danego roku kalendarzowego zdecydować się na daną formę opodatkowania. Jeśli jednak nie złoży do te...
 • Termin wyboru formy opodatkowaniaTermin wyboru formy opodatkowania
  Rozpoczynając działalność gospodarczą powinniśmy już odpowiednio wcześniej zastanowić się nad wyborem optymalnej dla nas formy opodatkowania. W zależności od indywidualnie rozpatrywanej sytuacji ko...
 • Karta podatkowaKarta podatkowa
  Karta podatkowa jest formą opodatkowania, z której korzystać mogą drobni przedsiębiorcy. Dzięki znacznemu uproszczeniu w uiszczaniu opłat (opłacanie należności w wysokości stałej kwoty, która odpro...


Leave a Reply

© 2012 Serwis podatkowy Podatkipl.eu